۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۳

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در  ۳ در تاریخ ۰۴ مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۳
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آفریقا . چهارراه جهان كودك نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
اختیاریه . مسعود نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . دوقوز ۱۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . غفوری نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان ۵ ۷,۴۵۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
دروس . احتشامیه نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دروس . راستوان نوساز ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
دروس . سوری نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دروس . وارسته نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
دروس . یارمحمدی نوساز ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . برادران جوزی نوساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . عین آبادی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . منظریه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . گركانی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
زرگنده . خاقانی نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
زرگنده . عمرانی ۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك سئول نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك فجر ۲۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب ۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
ضرابخانه ۱۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
قلهك . محدوده مترو قلهك نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قلهك . پورمشكاتی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . یخچال نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان مینا . داراب نیا نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
میدان ونك . برزیل شرقی نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . ۴ راه پارك وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خاكزاد نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خیابان جام جم نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . روبروی جام جم نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
ولیعصر . محدوه پارك وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نوشته فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۳ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر