۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

نرخ اجاره خوابگاه‌های ۱ تا ۹ نفره اعلام شد + جدول

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی و متاهلی در سطوح یک تا پنج در سال تحصیلی ۹۵-۹۵ به صورت ماهانه اعلام شد .

با پیشنهاد معاونان دانشجویی دانشگاه های منتخب کشور و تائید و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان جدول مبنای محاسبه نقدی و غیرنقدی اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مجردی و متاهلی ملکی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به تفکیک سطوح و نرخ جدید به شرح جدول زیر ابلاغ شد :

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح یک و دو در سال ۹۵-۹۶ :

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح یک و دو در سال 95-96 :نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح یک و دو در سال 95-96 :


نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح یک و دو در سال ۹۶-۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح یک و دو در سال ۹۶-۹۵نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح یک و دو در سال ۹۶-۹۵


نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح سه در سال ۹۶-۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح سه در سال ۹۶-۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح سه در سال ۹۶-۹۵


نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح سه در سال ۹۵-۹۶

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح سه در سال 95-96

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح سه در سال 95-96


نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال های ۹۵-۹۶

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال های 95-96

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال های 95-96


نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح چهار و پنج در سال های ۹۵-۹۶

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح چهار و پنج در سال های 95-96

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح چهار و پنج در سال های 95-96

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح یک و دو ، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح یک و دو، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح سه، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح سه، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج، نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح چهار و پنج در سال ۹۶-۹۵ به صورت ماهانه در این جدول محاسبه شده است.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی در سطح یک و دو برای اتاق های یک و دو نفره، ۳و ۴ نفره، ۵ و ۶ نفره ، ۷و ۸ نفره ، و ۹ نفرو بیشتر در دو نیمسال به صورت نقدی و غیرنقدی محاسبه شده است. نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی نیز در سطوح مختلف براساس امکانات مستقل و مشترک تعیین شده است .

نوشته نرخ اجاره خوابگاه‌های ۱ تا ۹ نفره اعلام شد + جدول اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر